İLBANK A.AŞ.
Ana Sayfa

 İletişim Bilgileri    Site Haritası    English
DUYURU VE İHALELER / MUSKİ ATIKSU BORU VE EK PARÇA VE MALZEME ALIMI (LOT-1) VE SFERO DÖKÜM MUAYENE BACA KAPAĞI VE PARSEL BACA KAPAĞI ALIMI (LOT-2) MUS G5
SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ İHALELERİ MUSKİ ATIKSU BORU VE EK PARÇA VE MALZEME ALIMI (LOT-1) VE SFERO DÖKÜM MUAYENE BACA KAPAĞI VE PARSEL BACA KAPAĞI ALIMI (LOT-2) MUS G5
 

İHALEYE DAVET

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ - I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MUĞLA ATIKSU PROJESİ

SÖZLEŞME No. MUS G5

 

LOT 1 – ATIKSU BORU VE EK PARÇA VE MALZEME ALIMI

LOT 2 – SFERO DÖKÜM MUAYENE BACA KAPAĞI VE PARSEL BACA KAPAĞI ALIMI

 

 

Ülke: Türkiye Cumhuriyeti

Proje Adı: Sürdürülebilir Şehirler Projesi-I

Sözleşme Başlığı:

LOT 1 – Atıksu Boru ve Ek Parça ve Malzeme Alımı

LOT 2 – Sfero Döküm Muayene Baca Kapağı ve Parsel Baca Kapağı Alımı

Kredi No: 8677-TR

RFB Referans No:  MUS G5

  1. İşbu İhale İlanı, Development Business'in dijital sayısında 29 Ocak 2016 tarihinde yayımlanan WB417-01/16 referans no’lu Genel Satınalma Bildirimini (GPN) takiben yayımlanmaktadır.
  2. İller Bankası A.Ş, Sürdürülebilir Şehirler Projesi-I’in giderlerinin karşılanması için Dünya Bankası’ndan finansman temin etmiştir ve söz konusu finansman tutarlarının bir bölümünü Muğla Atıksu Projesi kapsamındaki ödemeler için kullanmayı düşünmektedir.
  3. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, MUS G5 LOT 1 – Atıksu Boru Ve Ek Parça Ve Malzeme Alımı ve  LOT 2 – Sfero Döküm Muayene Baca Kapağı Ve Parsel Baca Kapağı Alımı İşi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, isteklileri kapalı zarf usulü teklif vermeye davet etmektedir.

Söz konusu Ekipman/Mallar;

 

LOT 1 İÇİN;

Boru Cinsi Dış Çapı (mm.)

Basınç

Sınıfı

Renk

Boru Boyu

(metre)

Toplam Sipariş Miktarı (metre)
HDPE 100 Ø 200 PN 10 SDR 17 Siyah Boy Boru (12-13 metre) 1200
HDPE 100 Ø 225 PN 10 SDR 17 Siyah Boy Boru (12-13 metre) 1300
HDPE 100 Ø 225 PN 16 SDR 11 Siyah Boy Boru (12-13 metre) 1000
HDPE 100 Ø 355 PN 10 SDR 17 Siyah Boy Boru (12-13 metre) 2900
HDPE 100 Ø 355 PN 16 SDR 11 Siyah Boy Boru (12-13 metre) 600
HDPE 100 Ø 500 PN 10 SDR 17 Siyah Boy Boru (12-13 metre) 300

 

MALZEMENİN AÇIKLAMASI ANMA ÇAPI (MM) ÇEMBER RİJİTLİĞİ RENK BORU BOYU (Metre) MİKTAR (Metre) MİKTAR (Adet)
HDPE Esaslı Koruge Boru 200 SN 8 Dış Siyah, İç Mavi veya Sarı veya Yeşil Tonları (6-7 metre) 28.000 -
HDPE Esaslı Koruge Boru 150 SN 8 Dış Siyah, İç Mavi veya Sarı veya Yeşil Tonları (6-7 metre) 8.500 -
HDPE Esaslı Koruge C Parçası 200-150-200 SN 8 Dış Siyah adet - 300
HDPE Esaslı Koruge 45° Dirsek 150 SN 8 Dış Siyah adet - 300


Planlanan sözleşme süresi 90 (doksan) gündür.

 

LOT 2 İÇİN;

NO ÜRÜN ADI TİP NO AĞIRLIK DAYANIM SINIFI ADET
1 Sfero Döküm Menhol Baca Kapak Takımı TİP 1 78 kg ±  3 kg D400 1000
2 Sfero Döküm Kare Tip Baca Kapağı TİP 2 95 kg ±  3 kg B125 600
3 Sfero Döküm Kare Tip Baca Kapağı TİP 3 90 kg ±  3 kg D400 200
4 Sfero Döküm Kare Tip Baca Kapağı TİP 4 95 kg ±  3 kg D400 200

Planlanan sözleşme süresi 90 (doksan) gündür.

Teklif sahiplerinin ihale dokümanında tarifli;

“LOT 1 – Atıksu Boru Ve Ek Parça Ve Malzeme Alımı ve/veya

“LOT 2 – Sfero Döküm Muayene Baca Kapağı Ve Parsel Baca Kapağı Alımı

için teklif vermeleri gerekmektedir.

4. İhale, Dünya Bankası’nın Ocak 2011 (Temmuz 2014 Revizyonu) tarihli Satınalma Klavuzunda belirtilen şekilde ihale ilanı yayınlanarak ulusal rekabetçi ihale yöntemiyle gerçekleştirilecektir ve SatınAlma Klavuzlarında tanımlanan tüm Teklif Sahiplerine açıktır.

5. İlgilenen uygun Teklif Sahipleri, Alıcı Temsilcisi Sayın Cem YAŞAR’dan daha fazla bilgi alabilir ve aşağıda belirtilen adreste “İhale Süreci Boyunca” mesai saatleri içerisinde 09:00 ile 17:00 saatleri arasında (yerel saat) ihale dokümanını inceleyebilir.

Adres:

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SU ve KANALİZASYON İDARESİ (MUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No:41

48000 MUĞLA-TÜRKİYE

Telefon: 0.252. 441 48 48 Dahili: 4301 (Sekreterlik)

Faks: 0.252. 212 48 80

e.posta: cem.yasar@muski.gov.tr

6. Teklifler ihale dokümanında tarifli tüm hususları kapsayacak şekilde olacaktır ve bu çerçevede değerlendirilecektir. Fiyat teklifleri her bir Lot için ayrı ayrı değerlendirilecek olup, her bir Lot için ihale dokümanında tarifli tüm koşulları sağlayan, en düşük fiyat teklifini veren ve yeterlilik şartlarını sağlayan teklif sahibi ile sözleşme imzalanacaktır.

7. İhale için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir.

i. Teklif Sahibi, teklif tarihinden itibaren son beş (5) yıl içerisinde (2014 yılından teklif verme tarihine kadar); bu ihale kapsamında teklif vereceği Lot(lar) için aşağıda “Tablo 1” de belirtilen işlerde  bir veya birden fazla sözleşme kapsamında, en az teklif edeceği bedelin %100 (yüzde yüz)’üne karşılık gelen deneyime sahip olmalıdır.

Bu tecrübesini önceki işleri ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından düzenlenmiş olan iş deneyim belgeleri veya Özel Sektör tarafından düzenlenmiş olan faturalar ile tevsik edecektir. İş deneyim belgeleri ve/veya faturalar “Tablo 1”de her LOT için ayrı ayrı belirtilmiş nitelikte işler için olacaktır.

Teklif Sahibi son beş (5) yıldır (2014 yılından teklif verme tarihine kadar) müşterisi olan kurum ve kişilerin isim, adres ve telefonlarını teklifi ile birlikte verecektir.

TABLO 1 – YETERLİLİK KISTASLARI İÇİN AÇIKLAMALAR

LOT 1 için;

Atıksu Boru ve Ek Parçaları ve Malzeme imalatı ve / veya tedariğinde,

LOT 2 için;

Sfero Döküm Muayene ve parsel baca kapağı imalatı ve / veya tedariğinde

 

ii. Davalık olduğu konular: Teklif Sahibi, son on (10) yıl (2009 yılından teklif verme tarihine kadar) içerisinde tamamladığı veya halen devam eden sözleşmelerle ilgili dava veya tahkim ve diğer hukuksal durumu hakkında tam ve doğru bilgiyi verecektir. Teklif Sahibinin yanlış veya eksik bilgi vermesi başvurunun iptaline neden olabilecektir.

iii. Teklif sahibinin son üç (3) yıllık ortalama cirosunun (2017-2018-2019) toplam teklif bedelinden daha az olmaması gerekmektedir. (Ciro, Bilanço ve Gelir Tablosu ile belgelendirilecek olup Yeminli Mali Müşavir veya vergi dairesi onaylı olacaktır. Cironun farklı para biriminde olması halinde, ait olduğu yılın 30 Haziran tarihli T.C. Merkez Bankası satış kuru kullanılarak Türk Lirasına çevrilecektir.)

iv. Ortak Girişim olarak verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

8. İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale belgelerinin tamamını 250 TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) karşılığında (KDV dahil), söz konusu meblağı Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (MUSKİ) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası IBAN No: TR03 0001 0002 0168 2665 1050 01 hesabına, “MUS G5”   referans numarası yazılarak banka transferi yoluyla ya da elden yatırarak, dekont ile birlikte yukarıda belirtilen adrese başvurarak satın alabilirler. Dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. Söz konusu bedeli yatırdığını tevsik eden firmalara talepleri durumunda dokümanlar kargo servisi ile ödemeli olarak gönderilebilir.

9. Tüm tekliflerin beraberinde her bir LOT için en az Teklif Bedelinin %3’ü (yüzde üç) tutarında bir “Geçici Teminat” sunulması gerekmektedir.

10. Tekliflerin her bir LOT için en geç 27 Ağustos 2019, Salı günü saat 14.00’e kadar aşağıdaki adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Elektronik Tekliflere izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen Teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adres:

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SU ve KANALİZASYON İDARESİ (MUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No:41

48000 MUĞLA-TÜRKİYE

Telefon: 0.252. 441 48 48 Dahili: 4301 (Sekreterlik)

Faks: 0.252. 212 48 80

e.posta: cem.yasar@muski.gov.tr

11. Teklifler 27 Ağustos 2019, Salı  günü Saat 14.15’te aşağıda belirtilen adreste, Teklif sahiplerinin temsilcilerinin ve katılmak isteyebilecek başka tarafların huzurunda açılacaktır.

Adres:

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SU ve KANALİZASYON İDARESİ (MUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No:41

48000 MUĞLA-TÜRKİYE

Telefon: 0.252. 441 48 48 Dahili: 4301 (Sekreterlik)

Faks: 0.252. 212 48 80

e.posta: cem.yasar@muski.gov.tr

12. Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

 
İLBANK