İLBANK A.AŞ.
Ana Sayfa

 İletişim Bilgileri    Site Haritası    English
DUYURU VE İHALELER / Muğla Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) , “Çekici ve Dorse Alımı (Satınalma Plan No. MUS G6)” İhale İlanı
SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ İHALELERİ Muğla Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) , “Çekici ve Dorse Alımı (Satınalma Plan No. MUS G6)” İhale İlanı
 

İHALEYE DAVET

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ - I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SU VE ATIKSU İDARESİ (MUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MUĞLA ATIKSU PROJESİ

SÖZLEŞME No. MUS G6

ATIKSU ARITMA ÇAMURU BERTARAFI İÇİN ÇEKİCİ VE DORSE ALIMI

 

Ülke: Türkiye Cumhuriyeti

Proje Adı: Sürdürülebilir Şehirler Projesi-I

Sözleşme Başlığı: Atıksu Arıtma Çamuru Bertarafı için Çekici ve Dorse Alımı

Kredi No.: 8677-TR

RFB Referans No.:  MUS G6

 

 1. İşbu İhale İlanı, Development Business'in dijital sayısında 29 Ocak 2016 tarihinde yayımlanan WB417-01/16 referans no’lu Genel Satınalma Bildirimini (GPN) takiben yayımlanmaktadır.

 2. İller Bankası A.Ş, Sürdürülebilir Şehirler Projesi-I’in giderlerinin karşılanması için Dünya Bankası’ndan finansman temin etmiştir ve söz konusu finansman tutarlarının bir bölümünü Muğla Atıksu Projesi kapsamındaki ödemeler için kullanmayı düşünmektedir.

 3. Muğla Su ve Atıksu İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, MUS G6 Atıksu Arıtma Çamuru Bertarafi için 4 adet Çekici ve 9 adet Dorse Alımı İşi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, isteklileri kapalı zarf usulü teklif vermeye davet etmektedir. Planlanan sözleşme süresi 90 (doksan) gündür.

 4. İhale, Dünya Bankası’nın Ocak 2011 (Temmuz 2014 Revizyonu) tarihli Satınalma Kılavuzunda belirtilen şekilde ihale ilanı yayınlanarak ulusal rekabetçi ihale yöntemiyle gerçekleştirilecektir ve SatınAlma Kılavuzlarında tariflenen uygunluk şartlarına sahip tüm Teklif Sahiplerine açıktır.

 5. İlgilenen uygun Teklif Sahipleri, Alıcı Temsilcisi Sayın Cem YAŞAR.’dan daha fazla bilgi alabilir ve aşağıda belirtilen adreste mesai saatleri içerisinde 09:00 ile 17:00 saatleri arasında (yerel saat)  ihale dokümanını inceleyebilir.

  ADRES
  T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
  SU ve KANALİZASYON İDARESİ (MUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No:41
  48000 MUĞLA-TÜRKİYE
  Telefon: 0.252. 441 48 48 Dahili: 4301 (Sekreterlik)
  Faks: 0.252. 212 48 80
  e.posta: cem.yasar@muski.gov.tr

 6. İhale için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir.

  • Teklif Sahibi, teklif tarihinden itibaren son beş (5) yıl içerisinde (2014 yılından teklif verme tarihine kadar); bu ihale kapsamında teklif vereceği Çekici Araç ve Damper Dorse imalatı ve/veya tedarikinde, bir veya birden fazla sözleşme kapsamında, en az teklif edeceği bedelin %100 (yüzde yüz)’üne karşılık gelen deneyime sahip olmalıdır.
   Bu tecrübesini önceki işleri ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından düzenlenmiş olan iş deneyim belgeleri veya Özel Sektör tarafından düzenlenmiş olan faturalar ile tevsik edecektir. Teklif Sahibi son beş (5) yıldır (2014 yılından teklif verme tarihine kadar) müşterisi olan kurum ve kişilerin isim, adres ve telefonlarını teklifi ile birlikte verecektir.
  • Davalık olduğu konular: Teklif Sahibi, son on (10) yıl (2009 yılından teklif verme tarihine kadar) içerisinde tamamladığı veya halen devam eden sözleşmelerle ilgili dava veya tahkim ve diğer hukuksal durumu hakkında tam ve doğru bilgiyi verecektir. Teklif Sahibinin yanlış veya eksik bilgi vermesi başvurunun iptaline neden olabilecektir.
  • Teklif sahibinin son üç (3) yıllık ortalama cirosunun (2016-2017-2018) toplam teklif bedelinden daha az olmaması gerekmektedir. (Ciro, Bilanço ve Gelir Tablosu ile belgelendirilecek olup Yeminli Mali Müşavir veya vergi dairesi onaylı olacaktır. Cironun farklı para biriminde olması halinde, ait olduğu yılın 30 Haziran tarihli T.C. Merkez Bankası satış kuru kullanılarak Türk Lirasına çevrilecektir.)
 7. İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale belgelerinin tamamını 250 TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) karşılığında (KDV dahil), söz konusu meblağı Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (MUSKİ) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası IBAN No: TR03 0001 0002 0168 2665 1050 01 hesabına, “MUS G6”referans numarası yazılarak banka transferi yoluyla ya da elden yatırarak, dekont ile birlikte yukarıda belirtilen adrese başvurarak satın alabilirler. Dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. Söz konusu bedeli yatırdığını tevsik eden firmalara talepleri durumunda dokümanlar kargo servisi ile ödemeli olarak gönderilebilir.

 8. Tüm tekliflerin beraberinde en az Teklif Bedelinin %3’ü (yüzde üç)  tutarında ve Türk Lirası olarak düzenlenmiş bir “Geçici Teminat” sunulması gerekmektedir.

 9. Tekliflerin en geç 03 Mayıs 2019, Cuma günü saat 14.00’a kadar aşağıdaki adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Elektronik Tekliflere izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen Teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  Adres:

  T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
  SU ve KANALİZASYON İDARESİ (MUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No:41
  48000 MUĞLA-TÜRKİYE
  Telefon: 0.252. 441 48 48 Dahili: 4301 (Sekreterlik)
  Faks: 0.252. 212 48 80
  e.posta: cem.yasar@muski.gov.tr

 10. Teklifler 03 Mayıs 2019, Cuma günü Saat 14.15.’te aşağıda belirtilen adreste, Teklif sahiplerinin temsilcilerinin ve katılmak isteyebilecek başka tarafların huzurunda açılacaktır.
  Adres:

  T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
  SU ve KANALİZASYON İDARESİ (MUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No:41
  48000 MUĞLA-TÜRKİYE
  Telefon: 0.252. 441 48 48 Dahili: 4301 (Sekreterlik)
  Faks: 0.252. 212 48 80
  e.posta: cem.yasar@muski.gov.tr

İLBANK