İLBANK A.AŞ.
Ana Sayfa

 İletişim Bilgileri    Site Haritası    English
DUYURU VE İHALELER / Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) , “Lot-1 Döşemealtı Bölgesinde Kollektör ve Kanalizasyon Şebeke Hattı İnşaatı İşi, Lot-2 Aksu ve Kundu Bölgelerinde Kollektör ve Kanalizasyon Şebeke Hattı İnşaatı İşi (Satınalma Plan No. ASAT3 W1)” İhale İlanı – Teklif Verme Süresinin 3. Kez Uzatılması
SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ İHALELERİ Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) , “Lot-1 Döşemealtı Bölgesinde Kollektör ve Kanalizasyon Şebeke Hattı İnşaatı İşi, Lot-2 Aksu ve Kundu Bölgelerinde Kollektör ve Kanalizasyon Şebeke Hattı İnşaatı İşi (Satınalma Plan No. ASAT3 W1)” İhale İlanı – Teklif Verme Süresinin 3. Kez Uzatılması
 

İHALEYE DAVET

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ-II

 

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ –ASAT

 

ANTALYA SÜRDÜRÜLEBİLİR SU VE ATIKSU YÖNETİMİ PROJESİ

 

SÖZLEŞME No. ASAT3/W1

 

LOT-1

DÖŞEMEALTI BÖLGESİNDE KOLLEKTÖR VE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI İŞİ

 

LOT-2

AKSU VE KUNDU BÖLGELERİNDE KOLLEKTÖR VE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI İŞİ

 

 

Ülke: Türkiye

Proje Adı: Sürdürülebilir Şehirler Projesi-II. Antalya Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Projesi

Sözleşme Başlığı: Lot-1 Döşemealtı Bölgesinde Kollektör ve Kanalizasyon Şebeke Hattı İnşaatı İşi, Lot-2 Aksu ve Kundu Bölgelerinde Kollektör ve Kanalizasyon Şebeke Hattı İnşaatı İşi

Kredi No.: 8843-TR

Sözleşme Referans No.: ASAT3/W1

 

1.      İşbu İhale İlanı, Development Business'in dijital sayısında 14 Mart 2018 tarihinde yayımlanan WB2479-03/18 referans no’lu Genel Satınalma Bildirimini (GPN) takiben yayımlanmaktadır.

 

2.      İller Bankası A.Ş., Sürdürülebilir Şehirler Projesi-II’nin giderlerinin karşılanması için Dünya Bankası’ndan finansman temin etmiştir ve söz konusu finansman tutarlarının bir bölümünü Antalya Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Projesi kapsamındaki ödemeler için kullanmayı düşünmektedir.

 

3.      Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), ASAT3/W1, Lot-1 Döşemealtı Bölgesinde Kollektör ve Kanalizasyon Şebeke Hattı İnşaatı İşi, Lot-2 Aksu ve Kundu Bölgelerinde Kollektör ve Kanalizasyon Şebeke Hattı İnşaatı İşi Sözleşme Paketi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, isteklileri kapalı zarf usulü teklif  vermeye davet etmektedir. Planlanan sözleşme süresi her iki Lot için de, 365 (üçyüzaltmışbeş) gün olan Kusur Sorumluluk Süresi hariç olmak üzere 24 (yirmidört) aydır.

 

4.      İhale, Dünya Bankası’nın Temmuz 2016 (Kasım 2017 Revizyonu) tarihli IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemelerinde (“Satın Alma Düzenlemeleri”) belirtilen şekilde ihale ilanı yayınlanarak ulusal açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilecektir ve Satın Alma Düzenlemelerinde tanımlanan tüm Teklif Sahiplerine açıktır.

 

5.      İlgilenen uygun Teklif Sahipleri, yonetim@aldas.com.tr e-posta adresi, 0.242. 259 32 16 (Pbx) no’lu telefon, 0.242. 259 32 20 no’lu faks numarasından iletişime geçerek veya doğrudan aşağıda belirtilen adrese başvurup mesai saatleri içerisinde ihale dokümanını inceleyebilirler.

 

ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı No:265

07130 ANTALYA-TÜRKİYE

 

6.      İhaleye dair Finansal ve Fiziki Yeterlilik Şartları ilan metninin altında verilmektedir.

 

7.      İlgilenen istekliler, aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak ve 1.200 TL tutarındaki geri ödemesiz bir ücreti ödeyerek Türkçe olarak hazırlanan ihale dokümanını temin edebilirler. Ödeme yöntemi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Vakıflar Bankası 100. Yıl Şubesi (Şube Kodu: 313), TR63 0001 5001 5800 7292 3154 42 numaralı TL hesabına, ASAT3-W1 referans numarası yazılarak yatırılacak olup, dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. İhale dokümanı elden teslim edilecek veya yazılı talep edilmesi halinde kargo yoluyla gönderilecektir.

 

8.      İhale dokümanlarına ilişkin, ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Liman Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 265, Kat 3, Toplantı Salonu 07130 ANTALYA/ TÜRKİYE adresinde 23 Ocak 2019 Çarşamba günü saat 10:00’da bir açıklama toplantısı düzenlenecektir.

 

9.      Tekliflerin en geç 27 Mart 2019 Saat 14:00’e kadar aşağıdaki adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Tüm teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren en az 91 gün süreyle geçerli olmalı ve tekliflerin beraberinde İdare’nin kabul edeceği bir banka tarafından düzenlenmiş her bir lot için ayrı ayrı 1 Milyon TL  (Türk Lirası) veya eşdeğeri bir miktarda Geçici Teminat(lar)ın sunulması gerekmektedir. Elektronik olarak teklif sunulmasına izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen Teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı No:265 2. Kat No:203 Evrak Kayıt Servisi

07130 ANTALYA-TÜRKİYE

 

10.  Teklifler 27 Mart 2019 Saat 14:15’te aşağıda belirtilen adreste, Teklif sahiplerinin temsilcilerinin ve katılmak isteyebilecek başka tarafların huzurunda açılacaktır.

 

ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı No:265 Kat 3, Toplantı Salonu

07130 ANTALYA-TÜRKİYE

                          


YETERLİLİK ŞARTLARI TABLOSU

Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri

Uyum Gereklilikleri

Konu

Gereklilik

Tek Kuruluş

Ortak Girişim (mevcut veya planlanan)

Tüm üyeler birlikte

Her bir üye

En az bir üye

Uygunluk

Uyruk

Uyruğun TST 4.4’e uygun olması.

Gerekliliği karşılamalıdır.

Gerekliliği karşılamalıdır.

Gerekliliği karşılamalıdır.

Uygulanmayacaktır.

Çıkar Çatışması

TST 4.2 uyarınca çıkar çatışması olmaması.

Gerekliliği karşılamalıdır.

Gerekliliği karşılamalıdır.

Gerekliliği karşılamalıdır.

Uygulanmayacaktır.

Banka için Uygunluğu

TST 4.5’te açıklandığı gibi Banka tarafından seçilemez olarak ilan edilmemiş olması.

Gerekliliği karşılamalıdır.

Gerekliliği karşılamalıdır.

Gerekliliği karşılamalıdır.

Uygulanmayacaktır.

Borçlu ülkenin bir kamu iktisadi teşebbüsü veya kamu kurumu

TST 4.6 koşullarını karşılaması.

Gerekliliği karşılamalıdır.

Gerekliliği karşılamalıdır.

Gerekliliği karşılamalıdır.

Uygulanmayacaktır.

Birleşmiş Milletler kararı veya Borçlunun ulusal kanunları

TST 4.8 ve Bölüm V hükümleri uyarınca Borçlunun ülkesindeki kanunlar veya Teklif Sahibinin ülkesi ile ticari ilişkiler aleyhine çıkarılan resmi düzenlemeler ya da BM Güvenlik Konseyi kararına uyum için çıkarılan bir kanun uyarınca yasaklama sonucunda ihale dışı bırakılmamış olmak.

Gerekliliği karşılamalıdır.

Gerekliliği karşılamalıdır.

Gerekliliği karşılamalıdır.

Uygulanmayacaktır.

Geçmişteki Sözleşme Temerrütleri

Geçmişteki Sözleşme Temerrütleri

1 Ocak 2013 tarihinden bu yana yüklenicinin bir ihmali sebebiyle bir sözleşme temerrüdü durumunun[1] gerçekleşmemiş olması.

Gerekliliği karşılamalıdır.1 ve 2 

Gereklilikleri karşılamalıdır.

Gerekliliği karşılamalıdır. [2]

Uygulanmayacaktır.

İşveren Tarafından Geçici Teminatın / Geçici Teminat Taahhütnamesinin İşleme konulması veya Teklif Geçerlilik Süresi içerisinde Teklifin Geri çekilmesi sebebiyle Askıya Alma

TST 4.7 uyarınca bir Geçici Teminat Taahhütnamesinin işleme konulması veya TST 19.9 uyarınca Teklifin geri çekilmesi sebebiyle geçici olarak ihalelere katılımının engellenmemiş olması.

Gerekliliği karşılamalıdır.

Gerekliliği karşılamalıdır.

Gerekliliği karşılamalıdır.

Uygulanmayacaktır.

Devam eden dava

Teklif Sahibinin finansal durumunun ve geleceğe dönük uzun vadeli karlılığının, aşağıdaki Madde 3.1’de (Finansal Kapasite) belirtilen kriterlere göre sağlam olması ve devam eden tüm davaların teklif Sahibi lehine çözüleceğinin varsayılması.

Gerekliliği karşılamalıdır.

İlgili değil.

Gerekliliği karşılamalıdır.

Uygulanmayacaktır.

Dava geçmişi 

1 Ocak 2013 tarihinden bu yana Teklif Sahibine karşı tutarlı olarak verilen mahkeme / tahkim kararı geçmişi olmaması.[3]

Gerekliliği karşılamalıdır.

Gerekliliği karşılamalıdır.

Gerekliliği karşılamalıdır.

Uygulanmayacaktır.

Beyan: Çevresel, Sosyal, Sağlık, ve Güvenlik ile ilgili (ÇSSG) geçmiş performans

Son beş yıllık dönemde çevresel, sosyal sağlık veya güvenlik ile ilgili gerekliliklere veya koruma önlemlerine ilişkin gerekliliklere uyulmaması sebebiyle askıya alınan veya sonlandırılan ve/veya kesin teminatına el konulan yapım işleri sözleşmeleri beyan edilmelidir.[4]

Beyan yapılmalıdır. İhtisaslaşmış Alt Yüklenicilerin olduğu durumlarda,  İhtisaslaşmış Alt Yükleniciler de beyanda bulunmalıdır.

İlgili değil.

Her biri beyanda bulunmalıdır. İhtisaslaşmış Alt Yüklenicilerin olduğu durumlarda,  İhtisaslaşmış Alt Yükleniciler de beyanda bulunmalıdır.

İlgili değil.

Finansal Durum ve Performans

Finansal Kapasite

 

 

(i) Teklif Sahibi, Teklif Sahibinin diğer taahhütleri düşüldükten sonra

 

Lot-1 için 4.500.000 TL veya eşdeğeri,

Lot-2 için 4.500.000 TL veya eşdeğeri,

 

her iki lot için teklif veriyorsa 9.000.000 TL veya eşdeğeri olarak tahmin edilen inşaat işlerine ilişkin nakit akışı gerekliliklerini karşılamak için likit varlıklara, hacizsiz maddi duran varlıklara, kredi olanakları veya başka finansal araçlara erişebildiğini veya bunlara sahip olduğunu (herhangi bir sözleşme avans ödemesinden bağımsız olarak) göstermelidir.

 

Gerekliliği karşılamalıdır.

Gerekliliği karşılamalıdır.

İlgili değil.

İlgili değil.

(ii) Teklif Sahipleri ayrıca, halihazırda devam etmekte olan işler ve gelecekteki sözleşme taahhütleri için nakit akışı gerekliliklerini karşılamak için yeterli finansman kaynaklarına sahip olduğunu, her Lot için İşvereni tatmin edici şekilde, gösterecektir.

Gerekliliği karşılamalıdır.

Gerekliliği karşılamalıdır.

İlgili değil.

İlgili değil.

 

 

 

 

 

(iii) Son 5 (beş) yıla ait Denetimden geçmiş bilançolar, veya  Teklif Sahibinin ülkesindeki kanunlarda istenmemesi halinde, İşveren tarafından kabul edilebilecek başka mali tablolar sunulacaktır ve Teklif Sahibinin mevcut mali durumunun sağlam ve geleceğe dönük olarak uzun vadede karlı olduğunu her Lot için göstermelidir.

Gerekliliği karşılamalıdır.

İlgili değil.

Gerekliliği karşılamalıdır.

İlgili değil.

Ortalama Yıllık İnşaat Cirosu

Son 5 (beş) yılda tamamlanan veya devam eden sözleşmeler için alınan toplam belgelendirilmiş ödemelerin 5 (beş) yıla bölünmesi ile hesaplanan asgari ortalama yıllık inşaat cirosu

 

Lot-1 için 8.000.000 ABD$,

Lot-2 için 7.500.000 ABD$  veya eşdeğeri olmalıdır.

 

Her iki lot için teklif verilerek değerlendirilmiş başarılı teklifçi olunması durumunda asgari ortalama yıllık inşaat cirosu 15.500.000 ABD$ veya eşdeğeri olmalıdır.

 

Gerekliliği karşılamalıdır.

Gerekliliği % 100 karşılamalıdır.

Gerekliliğin en az %25’ini karşılamalıdır.

Gerekliliğin en az %50’sini   karşılamalıdır.(pilot ortak için)

Deneyim

Genel İnşaat Deneyimi

1 Ocak 2008 tarihinden itibaren en az son 10 yıl boyunca kanalizasyon, yağmursuyu veya içmesuyu inşaat sözleşmeleri kapsamında ana yüklenici, OG üyesi, alt yüklenici olarak deneyim sahibi olmalıdır.

 

Gerekliliği karşılamalıdır.

İlgili değil.

Gerekliliği karşılamalıdır.

İlgili değil.

İş Bitirme Deneyimi

1 Ocak 2008 ile tekliflerin verildiği tarih arasında ana yüklenici, ortak girişim üyesi[5] , veya alt yüklenici5 olarak asgari aşağıda açıklanan benzer (Genel İnşaat Deneyimi

Maddesinde tanımlandığı üzere) kanalizasyon, yağmursuyu veya içmesuyu inşaat sözleşmelerini tatmin edici şekilde ve büyük ölçüde[6]   min%80 tamamlamış olmak gerekir:

(i) Lot-1 için: en fazla 2 sözleşme kapsamında toplamı 60 Milyon TL veya eşdeğeri tutarından az olmayacak iş bitirmeye sahip olmak; Lot-2 için: en fazla 2 sözleşme kapsamında toplamı 60 Milyon TL veya eşdeğeri tutarından az olmayacak iş bitirmeye sahip olmak;

Her iki lot için: en fazla 4 sözleşme kapsamında toplamı 100 Milyon TL veya eşdeğerinden az olmayacak şekilde iş bitirmeye sahip olmak.

veya 

(ii)  Lot- 1 için en az 35 Milyon TL veya eşdeğeri tutarında 1 adet, Lot-2 için en az 35 Milyon TL veya eşdeğeri tutarında 1 adet sözleşme tamamlamış olmak;

Her iki lot için: en az 60 Milyon TL veya eşdeğeri tutarında 1 adet sözleşme tamamlamış olmak.

Gerekliliği karşılamalıdır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerekliliği karşılamalıdır [7]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her bir ortak, Lot-1 için teklif verilmesi durumunda, en az 10 Milyon TL veya eşdeğeri tutarında 1 adet, Lot-2 için teklif verilmesi durumunda, en az 10 Milyon TL veya eşdeğeri tutarında 1 adet sözleşme ile gereklilikleri sağlamalıdır.

 

Her iki lot için teklif verilmesi durumunda, her bir ortak en az 20 Milyon TL veya eşdeğeri tutarında 1 adet sözleşme ile gereklilikleri sağlamalıdır.

En az bir ortak, Lot- 1 için en az 35 Milyon TL veya eşdeğeri tutarında 1 adet, Lot-2 için en az 35 Milyon TL veya eşdeğeri tutarında 1 adet sözleşme, her iki lot için teklif verilmesi durumunda en az 60 milyon veya eşdeğeri tutarında 1 adet sözleşme ile gereklilikleri sağlamalıdır.

 

1 Ocak 2008 ile son başvuru tarihi arasında ana yüklenici, ortak girişim üyesi veya alt yüklenici olarak [büyük ölçüde tamamlanan veya uygulanmaya devam eden] yukarıda belirtilen ve diğer sözleşmeler için, aşağıdaki kilit faaliyetlerde asgari inşaat deneyimi başarılı bir şekilde sağlanmalıdır:

Lot-1 için

Aşağıdaki kalemlerin herhangi birinde veya kombinasyonunda tek bir sözleşmede en az 30 km boru hattı inşaası

(a) Kanalizasyon hatları min. İç çap 200 mm

(b) Yağmursuyu şebeke veya kollektörü min. İç çap 300 mm

(c) İçmesuyu hatları min. İç çap 200 mm

Lot-2 için

Aşağıdaki kalemlerin herhangi birinde veya kombinasyonunda tek bir şözleşmede en az 17 km boru hattı inşaası

(a) Kanalizasyon hatları min. İç çap 200 mm

(b) Yağmursuyu şebeke veya kollektörü min. İç çap 300 mm

(c) İçmesuyu hatları min. İç çap 200 mm

 Her iki lot için teklif verilerek değerlendirilmiş başarılı teklifçi olunması durumunda

Aşağıdaki kalemlerin herhangi birinde veya kombinasyonunda tek bir şözleşmede en az 47 km boru hattı inşaası

(a) Kanalizasyon hatları min. İç çap 200 mm

(b) Yağmursuyu şebeke veya kollektörü min. İç çap 300 mm

(c) İçmesuyu hatları min. İç çap 200 mm

Gereklilikleri karşılamalıdır.

 

Gereklilikleri %100 karşılamalıdır.

 

 

 

 

 

Ayrı ayrı lotlar veya her iki lot birlikte değerlendirilirken gerekliliklerin en az %25’ini karşılamalıdır.

Ayrı ayrı lotlar veya her iki lot birlikte değerlendirilirken gerekliliklerin en az %50’sini karşılamalıdır.

             

 


Ortak girişim olarak benzer iş kapsamında gerçekleştirilmiş olan işlere ait toplam tamamlanan iş miktarı söz konusu ortağın ortak girişimdeki hisse oranı ile çarpılarak belirlenecektir.[1] İşveren tarafından verilecek karara tabi olarak, temerrüt durumu aşağıda açıklanan tüm sözleşmeleri içerir: (a) ilgili sözleşme kapsamındaki ihtilaf çözüm mekanizmasına başvurma dahil olmak üzere, temerrüt kararına yüklenici tarafından itiraz edilmemesi ve (b) bu şekilde itiraz edilmekle birlikte yüklenici aleyhine kararın çıkması. temerrüt durumu, İşveren tarafından verilen kararın ihtilaf çözüm mekanizması yoluyla geçersiz kılındığı durumları içermez. Temerrüt kararı tamamen çözüme kavuşturulmuş ihtilaflar veya davalar, yani ilgili sözleşme kapsamındaki ihtilaf çözüm mekanizmasına uygun olarak çözüme kavuşturulan ve Teklif sahibinin başvurabileceği tüm temyiz yollarının tükendiği ihtilaf ve davalar ile ilgili bilgilere dayalı olmalıdır..

[2] Bu gereklilik aynı zamanda Teklif Sahibi tarafından OG üyesi olarak imzalanan sözleşmeler için de geçerlidir.

[3] Teklif Sahibi,  son beş yıllık dönemde tamamlanan veya devam eden sözleşmelerden kaynaklanan dava veya tahkim dosyaları ile ilgili olarak Teklif Mektubunda doğru bilgiler sunmalıdır. Teklif Sahibi veya herhangi bir OG üyesi aleyhine verilen tutarlı bir mahkeme / tahkim kararı geçmişi Teklif Sahibinin ihale dışı bırakılması ile sonuçlanabilir.

[4] İşveren durum tespit çalışması yaparken daha fazla bilgi veya açıklama elde etmek için bu bilgilerden yararlanabilir.

[5]      Teklif Sahibinin ortak girişim üyesi veya alt yüklenici olarak katıldığı sözleşmeler için, bu gerekliliğin karşılanmasında sadece Teklif Sahibinin değer bazındaki payı dikkate alınacaktır.

6       Büyük ölçüde tamamlama ifadesi, sözleşme kapsamındaki işlerin yüzde 80’inin veya daha fazlasının tamamlanmasına dayalı olarak kullanılır

[7]              OG durumunda, tek sözleşmenin asgari değeri ile ilgili gerekliliğin karşılanıp karşılanmadığını belirlemede  OG üyeleri tarafından tamamlanan sözleşmelerin değerlerinin toplamı alınmayacaktır. Bunun yerine, en az bir OG üyesi tarafından gerçekleştirilen en az bir sözleşmenin, tek iş bitirme için istenen asgari sözleşme değerini karşılaması gerekmektedir. Ortak Girişimin toplam sözleşme sayısı gerekliliğini karşılayıp karşılamadığını belirlerken, sadece tüm üyeler tarafından tamamlanan, istenen asgari değere eşit veya daha yüksek değerdeki sözleşmelerin sayıları toplanacaktır.

İLBANK