A?LBANK A.AŞ.
Ana Sayfa

 İletişim Bilgileri    Site Haritası    English
KREDİ ve FİNANSAL BİLGİLER / Uygulanan Faiz ve Komisyon Oranları
Uygulanan Faiz ve Komisyon Oranları
 
İLLER BANKASI A.Ş.
KISA-ORTA-UZUN VADELİ KREDİLERİN VADE, FAİZ VE TAHSİS ORANLARI
(Değişik: YK-16.03.2017-12/256) 
SEKTÖR YATIRIM PROGRAMI DURUMU İHALE MAKAMI İŞİN DURUMU KONTROLLÜK BİÇİMİ TAHSİS ORANI  FAİZ
(yıllık, %)
VADE
ALTYAPI
İçmesuyu, Kanalizasyon,Arıtma Tesisi, Deniz Deşarjı, Katı Atık,…vb
Yatırım programına bakılmaksızın Banka / İdare İhalesi yapılmamış Müşterek / Banka /
Banka İzleme
%100 ≥  kredi tutarı 7 ≤ 10 yıl
İhalesi yapılmış Müşterek / Banka İzleme %100 ≥ kredi tutarı
(İşin Kalan Kısmı+KDV)
SUKAP Projeleri
İçmesuyu, Kanalizasyon, Arıtma Tesisi, Deniz Deşarjı, Atıksu Arıtma Tesisi,…vb
Yüksek Planlama Kurulu Kararı Banka İhalesi yapılmamış Müşterek / Banka  %100 ≥  kredi tutarı 7 ≤ 15 yıl
ÜSTYAPI
Belediye Hizmet Binası, Kültür Merkezi, Otogar Pazaryeri, Hal,...vb
Yatırım programına bakılmaksızın Banka / İdare İhalesi yapılmamış Müşterek / Banka /
Banka İzleme
%100 ≥ kredi tutarı
(İhale Bedeli+KDV)
9 ≤ 7 yıl
İhalesi yapılmış Müşterek / Banka İzleme %100 ≥ kredi tutarı
(İşin Kalan Kısmı+KDV)
DİĞER ALTYAPI
Köprülü Kavşak İnşaatı, Raylı Sistem İnşaatı, Yol ve/veya Kaldırım İnşaatı,…vb
Yatırım programına bakılmaksızın Banka / İdare İhalesi yapılmamış Müşterek / Banka /
Banka İzleme
%100 ≥ kredi tutarı
(İhale Bedeli+KDV)
9 ≤ 10 yıl
İhalesi yapılmış Müşterek / Banka İzleme %100 ≥ kredi tutarı
(İşin Kalan Kısmı+KDV)
YENİLENEBİLİR ENERJİ
HES, Rüzgar Enerjisi, Güneş Enerjisi, Jeotermal, Biyogaz Tesisi, Enerji Verimliliği,Jeotermal Sondaj …vb.
Yatırım programına bakılmaksızın Banka / İdare İhalesi Yapılmamış Müşterek / Banka /
Banka İzleme
%100 ≥ kredi tutarı
(İhale Bedeli+KDV)
7 ≤ 10 yıl
İhalesi yapılmış Müşterek / Banka İzleme %100 ≥ kredi tutarı
(İşin Kalan Kısmı+KDV)
KENT BİLGİ SİSTEMLERİ
Coğrafi Bilgi Sistemi, Kent Bilgi Sistemi, Yönetim Bilgi Sistemi, Ulaşım Master Planı, Numarataj,... vb.
Yatırım programına bakılmaksızın Banka / İdare İhalesi Yapılmamış Müşterek / Banka /
 Banka İzleme
%100 ≥ kredi tutarı
(İhale Bedeli+KDV)
8 ≤ 5 yıl
İhalesi yapılmış Banka İzleme %100 ≥ kredi tutarı
(İşin Kalan Kısmı+KDV)
MALZEME VE ARAÇ GEREÇ ALIMI  Yatırım programına bakılmaksızın Banka / İdare  İhalesi yapılmamış Müşterek / Banka /
 Banka İzleme
%100 ≥ kredi tutarı
(İhale Bedeli+KDV)
11 ≤ 4 yıl
İhalesi yapılmış Banka İzleme
KAMULAŞTIRMA ___________ ___________ Banka İzleme %100 ≥ kredi tutarı 
İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI
İhbar Kıdem Tazminatı ve Diğer Personel Alacakları
Yatırım programına bakılmaksızın ____________ Emekli olan/olacak olan ve İş akdine son verilen/verilecek olan/Personel alacakları Belediye %100 ≥ kredi tutarı  12 ≤ 4 yıl
NAKİT DESTEK KREDİSİ
Kurum ve Amme Borçlarının Yapılandırılmasına Destek Kredisi
Yatırım programına bakılmaksızın ___________ Yasal düzenlemeler çerçevesinde kurum ve amme borçlarının yapılandırılması Belediye %100 ≥ kredi tutarı  12 ≤ 6 yıl
DİĞER
İmar, Harita, Altyapı Etüt Proje, Jeolojik-Jeoteknik Etüt, Sondaj, İmar Uygulaması, Hizmet Alımı…. vb.
Yatırım programına bakılmaksızın Banka / İdare  İhalesi Yapılmamış Müşterek / Banka /
Banka İzleme
%100 ≥ kredi tutarı
(İhale Bedeli+KDV)
7 ≤ 3 yıl
İhalesi yapılmış %100 ≥ kredi tutarı
(İşin Kalan Kısmı+KDV)
Avrupa Birliği Çevre Yatırımları Projeleri  Kalkınma Bakanlığı Yıllık Yatırım Programında
(Banka / İdare)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/ Merkezi Finans ve İhale Kurumu İhalesi yapılmış / yapılmamış  Banka İzleme Kredi Tutarı ≤ Belediye payına düşen kadar            7 ≤ 15 yıl
Nakit Kredi Yatırım programına bakılmaksızın ____________ ____________ ___________ %100 ≥ kredi tutarı  14 ≤ 3 yıl           
3 yılın altında dönemi boyunca
DİĞER NAKİT KREDİ
(Kefalet Kredileri, Teminatlı Kefalet Kredileri, Teminat Mektubu Komisyon Kredileri, Teminatlı Teminat Mektubu Komisyon Kredileri)
Yatırım programına bakılmaksızın ___________ ___________ ___________ %100 ≥ kredi tutarı  15 ≤ 3 yıl 
  3 yılın altında dönemi boyunca

* Teminat Mektubu Komisyon Oranı, üçer aylık dönemler itibariyle kredinin bakiyesi üzerinden yıllık % 2 olarak uygulanacaktır.
* İller Bankası A.Ş. Yıllık Kardan Ayrılan Ödeneğin Kullandırılmasına İlişkin Yönetmeliğin 7. Maddesinin 1.fıkrasının "a" ve "b" bendine göre hibe kullandırılan işler için ihale makamı Banka, kontrollük biçimi ise Banka veya Müşterek olmalıdır.

İLBANK A.Ş. -