A?LBANK A.AŞ.
Ana Sayfa

 İletişim Bilgileri    Site Haritası    English
KURUM BİLGİLERİ / Organizasyon Yapısı
Organizasyon Yapısı
 
Banka Yönetimi
        Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
                Mücahit DEMİRTAŞ - Yönetim Kurulu Başkanı
                Refik TUZCUOĞLU - Yönetim Kurulu Başkan Vekili
                Yusuf BÜYÜK - Genel Müdür - Yönetim Kurulu Üyesi
                Fehmi Hüsrev KUTLU - Yönetim Kurulu Üyesi
                Mehmet YEREBAKAN - Yönetim Kurulu Üyesi
                Veli BÖKE - Yönetim Kurulu Üyesi
                Yusuf DAĞCAN - Yönetim Kurulu Üyesi
        Denetim Kurulu Üyeleri
                Av. Muzaffer CENGİZ - Denetim Kurulu Üyesi
                Ahmet ZENBİLCİ - Denetim Kurulu Üyesi
                Abdurrahman MADAN - Denetim Kurulu Üyesi
        Genel Müdür
        Genel Müdür Yardımcıları
                -
                        Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
                        İstanbul Bölge Müdürlüğü
İç Sistem Birimleri
Banka Yetkili Organları
        Genel Kurul
        Yönetim Kurulu
        Denetim Kurulu
        Genel Müdürlük
        Genel Müdürlük Birimleri
                Hizmet Birimleri
                        Bankacılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
                        Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
                        Yatırım Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
                        Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
                        Proje Dairesi Başkanlığı
                        Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı
                        Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığı
                        Altyapı Uygulama Dairesi Başkanlığı
                        Üstyapı Uygulama Dairesi Başkanlığı
                        Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı
                        Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
                        Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
                        Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
                        İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
                İç Sistem Birimleri
                        Teftiş Kurulu Başkanlığı
                        İç Kontrol Dairesi Başkanlığı
                        Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı
                Danışma Birimleri
                        Hukuk Müşavirliği
                Özel Kalem, Büro, Kurul ve Komisyonlar
                        Özel Kalem Müdürlüğü
                        Yönetim Kurulu Büro Müdürlüğü
                        Denetim Komitesi Büro Müdürlüğü
                        Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
                Yurt İçi Hizmet Birimleri
                Bölge Müdürlükleri ve Kapsadığı İller
                Yurt Dışı Hizmet Birimleri
İLBANK A.Ş. -