A?LBANK A.AŞ.
Ana Sayfa

 İletişim Bilgileri    Site Haritası    English
SUKAP
 

SU KANALİZASYON VE ALTYAPI PROJELERİ (SUKAP)

 

SUKAP çalışmaları 2011 yılında başlayan, belediyelerimizin su kanalizasyon ve altyapı projelerini desteklemek amacıyla yürütülen bir projedir. Bu kapsamda; Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile nüfusu 25.000 ve altında olan belediyelere Genel Bütçe'den ayrılan ödenekten proje tutarının %50'si oranında hibe destek sağlanmakta, kalan %50'si için ise İller Bankası A.Ş. tarafından belediyesine uzun vadeli kredi açılmaktadır. Nüfusu 25.000’den fazla olan ve YPK kararı ekinde yer alan belediyelere ise 5393 sayılı Belediye Kanunundaki borç stoku limitine uyma şartı aranmaksızın İller Bankası A.Ş.’ ce kredi tahsisi yapılmaktadır. Ayrıca projesi hazır olmayan belediyelerin projeleri İller Bankası A.Ş. tarafından öncelikle projelendirilmektedir.

Proje kapsamında değerlendirilmek üzere; Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları ile Bankamıza 2011-2016 yılları arasında toplam 3 Milyar 203 Milyon 584 Bin TL ödenek aktarılmış olup, Yüksek Planlama Kurulu’nun  2017/35 sayılı kararı ile 2017 yılında SUKAP ödeneği için Bankamıza 676 Milyon TL tahsis edilmiştir.

02.01.2018 tarihi itibariyle proje kapsamında yürütülen 1.244 adet iş için söz konusu ödenekten 3 Milyar 181 Milyon 277 Bin TL hibe, 5 Milyar 66 Milyon 204 Bin TL kredi olmak üzere toplam 8 Milyar 247 Milyon 481 Bin TL belediyelerimizin su kanalizasyon ve altyapı projeleri için tahsis edilmiştir. Günümüze kadar SUKAP kapsamında 803 adet iş bitirilerek yerel yönetimlerin hizmetine sunulmuş olup diğer işlere yönelik çalışmalar devam etmektedir.

 

                                                                                                                

 

İLBANK A.Ş. - SUKAP