İLBANK A.AŞ.
Ana Sayfa

 İletişim Bilgileri    Site Haritası    English
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
 

 

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

 

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

 

                   Bankamız Yönetim Kurulunun 11.01.2018 tarih ve 1/6 sayılı kararına istinaden Bankamızın 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2018 Perşembe günü saat 14.00’de Kızılırmak Mah. 1443 Cad. No:39 Çukurambar-ÇANKAYA/ANKARA The Green Park Hotels & Resorts adresinde yapılacaktır. Bankamız 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantı gündemi aşağıdadır.

            Bankamız 2017 yılına ilişkin Bilanço, Kâr/Zarar Cetveli, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunu içeren 2017 yılı Faaliyet Raporu 13 Mart 2018 tarihinden itibaren http://www.ilbank.gov.tr adresinde temsilcilerin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

            İlgililere duyurulur.

 

İller Bankası Anonim Şirketine Ait 29 Mart 2018 Tarihli

 2017 Yılı Olağan Genel Kurul

Toplantı Gündemi

  1. Açılış ve saygı duruşu,
  2. Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
  3. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
  4. Bağımsız denetimden geçmiş 2017 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,
  5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
  6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
  7. Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
  8. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ilgili yönetmeliği gereği 2019 ve sonraki dönemler için Bankanın Bağımsız Denetimini yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun bir sonraki genel kurula sunulmak üzere belirlenmesi ve sözleşme imzalanması hususlarında Banka Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
  9. Dilek ve Temenniler,
  10.  Kapanış.

Yusuf BÜYÜK

Mücahit DEMİRTAŞ

Genel Müdür

Yönetim Kurulu Başkanı

İmza

İmza

 

İLBANK - OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET