A?LBANK A.AŞ.
Ana Sayfa

 İletişim Bilgileri    Site Haritası    English
Sözleşmeli Personel Alımı
 

Bankamızda Mühendis/Tekniker pozisyonuna atanmak üzere sözlü sınava giren bütün adayların ekte bulunan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu”nu  üç nüsha halinde aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde doldurarak 22.01.2018 Pazartesi  mesai bitimine (Saat 18:00) kadar “İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına” elden teslim edecekler veya posta ile “İller Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Ziraat Mahallesi 657. Cadde No:14 Altındağ/ANKARA” adresine göndereceklerdir.

Ek:Form

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMUNUN HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

1- Formun, formatına uygun olarak 3 nüsha hatasız, eksiksiz ve silinti, kazıntı yapılmadan doldurulması esastır. (Formların bilgisayarda doldurulması gerekmektedir.) 

2- Bütün adresler (anne, baba ve kardeşler de dahil) kısaltma yapılmaksızın, şehir, semt, cadde, sokak ve kapı numarası yazılmak suretiyle eksiksiz olarak doldurulacaktır.

3- Nüfus Cüzdanı bilgilerinde (özellikle isimlerde) kesinlikle kısaltma yapılmayacaktır.

4- Nüfus Cüzdanı Sureti ile ilgili bölüm, Nüfus Cüzdanı bilgileri ile aynı olacaktır.

5- Üç adet fotoğraf, formda belirtilen bölüme uygun boyutta kesilerek, zımbalanmadan yapıştırılacaktır.

6- Hakkınızda verilmiş mahkumiyet veya halen devam eden ceza davası var ise ilgili yer işaretlenerek, okunaklı bir karar sureti forma eklenecektir.

7- İmza ve tarih bölümleri, her 3 nüshaya da tek tek yazılacak ve imzalanacaktır.

8- Formlar dolu iken fotokopi ile çoğaltılmayacaktır.

9- Nüfus Cüzdanı Seri No’suna harfli kısım da (örneğin B01-123456) yazılacak.

10- Formun onay kısmı boş bırakılacak, bilgilerin doğruluğu kontrol edildikten sonra Bankamız İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanacaktır.

11- En son çalışılan yerin adresi ve çalışılan pozisyon açıkça belirtilecek, çalışmaya devam edenler sadece başlayış tarihini yazacak, ayrılış sebebine ise “çalışıyor” yazacaklardır.

12- Kayıtlı olduğu nüfus idaresine; cüzdanın verildiği yer değil, kayıtlı olunan il ve ilçe yazılacaktır.

13- Aile bireylerinin doğum yerleri ve tarihleri eksiksiz yazılacaktır.

14- Askerlik başlama tarihi hanesine; askerliği tecilli olanlar “tecilli” yazacak, herhangi bir tarih yazmayacaklardır. Askerliğini yapmış olanlar askerlik başlama ve terhis tarihlerini belirteceklerdir.

15- Nüfus cüzdanında mahalle-köy kısmında yer alan yerleşim birimi mahalle ise güvenlik soruşturması formunun mahalle kısmına yazılacak, köy kısmı boş bırakılacak. Eğer yerleşim birimi köy ise formun köy kısmı doldurulacak mahalle kısmı boş bırakılacaktır. Aynı ifade hem mahalle hem de köy kısmına yazılmayacaktır.

İLBANK A.Ş. - Sözleşmeli Personel Alımı