Hollanda Ekonomi Bakanlığı tarafından finanse edilen ve NL EVD International koordinasyonunda yürütülen “Türkiye’deki Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtımı için Uygun Yöntemlerin Geliştirilmesi” (G2G08/TR/7/2) hükümetten hükümete (G2G) projesinde İller Bankası ülke tarafını temsilen, Çevre ve Orman Bakanlığı ise faydalanıcı olarak yer almaktadır. Proje, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecine katkıda bulunmak üzere, Avrupa Konseyi’nin Kentsel Atıksu Arıtımı (UWWT) ile ilgili 21 Mayıs 1991 tarihli 91/271/EEC Direktifi' nin uygulanması çerçevesinde yürütülmektedir. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT) projenin paydaşlarıdır.

G2G projelerinin önemli bir unsuru devlet kurumları arasında bilgi birikimi ve deneyimlerin aktarılmasıdır. G2G08/TR/7/2 projesinde World Waternet ve InfoMil projeye  Hollanda' dan dahil olan devlet kurumlarıdır. Projenin yönetilmesinden ve uzmanların temininden sorumlu olan kuruluşlar ise Hollanda menşeli Ameco (konsorsiyum lideri) ve Tauw BV ile Türkiye menşeli IBS Araştırma & Müşavirlik’tir.

 

 

 

 

İLLER BANKASI

Çevre ve Orman Bakanlığı