İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ

Belediyeler, Belediye Birlikleri ve İl Özel İdareler (Yerel Yönetimlerin) Kamu kullanımı niteliği taşıyan her türlü kentsel alt ve üst yapı hizmetleriyle ( harita, imar plan, park, çocuk bahçesi, meydan gibi peyzaj alanı, jeolojik etüt, belediye hizmet binası, hal binası, soğuk hava deposu, mezbaha, terminal binası gibi her türlü üst yapı, içme suyu, kanalizasyon, arıtma, katı atık, deniz deşarjı v.b. ) ilgili etüt, plan ve proje hazırlamak, bu konularda danışmanlık ve kontrollük hizmetleri vermek ve söz konusu yatırımların gerçekleşmesi için kredi sağlamak" olarak belirlenmiştir.